Προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

1122 προσλήψεις θα γίνουν στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το 2014 με διάρκεια συμβάσεων 7 μηνών για φύλακες, νυχτοφύλακες, καθαριστές, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανολόγους, ψυκτικούς και άλλες ειδικότητες, με την πλειονότητα των προσλήψεων να αφορούν τους ημερήσιους φύλακες.

Οι 1122 προσλήψεις ατόμων, θα γίνουν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα οι προσλήψεις θα αφορούν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με διευρυμένο ωράριο λόγω της επικείμενης αυξημένης επισκεψιμότητας.

Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ για το Φυλακτικό Προσωπικό (Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση ΣΟΧ του ΑΣΕΠ όταν θα προκηρυχθούν οι προσλήψεις από τις ΕΒΑ και τις ΕΠΚΑ.