Μείωση κατά 10,3% στις τιμές των ακινήτων το 2013

Μείωση κατά 10,3% στις τιμές των ακινήτων το 2013

Συνεχίστηκε, με επιβραδυνόμενο ρυθμό, το 2013 η πτώση στις τιμές των ακινήτων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν τη χρονιά που πέρασε κατά 10,3%. Έτσι τη διετία 2012- 13 η μείωση των τιμών έφθασε το 22%.

Για τα παλιά διαμερίσματα η μείωση των τιμών ήταν 10,2%, ενώ για τα νέα διαμερίσματα (έως 5 ετών) η μείωση των τιμών ήταν 10,4% έναντι 12,1% το 2012.

Εξάλλου, σε ολόκληρο το 2013 ο αριθμός των εκτιμήσεων επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιονδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κλπ) έφθασε τις 23,8 χιλιάδες, εμφανίζοντας σημαντική μείωση, κατά 23,1%, έναντι του προηγούμενου έτους.