ΙΚΑ: Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή εισφορών σε Κεφαλονιά - Ιθάκη

ΙΚΑ: Αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή εισφορών σε Κεφαλονιά - Ιθάκη

Την αναστολή της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες για εργοδότες και ασφαλισμένους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, αποφάσισε η διοίκηση του ΙΚΑ.

Η ευνοϊκή ρύθμιση ισχύει από 1ης Ιανουαρίου και αφορά τόσο τους εργοδότες που έχουν ρυθμίσει τις εισφορές τους όσο και εκείνους που πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση, ενώ δεν θα υπολογιστούν κατά το διάστημα αυτό πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν περιλαμβάνονται επίσης:

Κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31/12/2013 καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Εξόφληση των καθυστερούμενων εισφορών σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού των ζημιών διά του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Στους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους της θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα ενώ θα αναστέλλεται η ενδεχόμενη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.