Έπαιρναν προνοιακά επιδόματα 932 θανόντες

Έπαιρναν προνοιακά επιδόματα 932 θανόντες

Παρουσιάστηκε η έκθεση του συστήματος «Ηλιος» για τις συντάξεις που χορηγούνται από τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.647.673

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.437.245 εκατ. των οποίων οι 9.935 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το Φεβρουάριο ανέρχεται σε 2.294.546.065,60 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίμηνο του 2014 ανέρχεται σε 4.586.482.162,35 εκατ. ευρώ.

• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 939,74 ευρώ

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης σε σχέση με τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

• Ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων ανέρχεται σε 162.552

• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 171.198

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 54.865.380 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίμηνο του 2014 ανέρχεται σε 110.308.192 εκατ. ευρώ