Σε κακούργημα μετατρέπεται η δωροδοκία

Σε κακούργημα μετατρέπεται η δωροδοκία

Σε κακούργημα μετατρέπεται η δωροδοκία με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι της 24 Μαρτίου, το οποίο προβλέπει ποινές κάθειρξης άνω των πέντε ετών και χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 150.000 ευρώ για όποιον δωροδοκείται ή δωροδοκεί, σε οποιαδήποτε θέση.

 

Προβλέπεται επίσης προστασία για τους μάρτυρες που βοηθούν στην εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, αλλά και ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση για τους εμπλεκόμενους που αποφασίζουν να συνεργαστούν με τις Αρχές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου έδωσε χθες για διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των μαρτύρων «δημοσίου συμφέροντος».

Με το νομοσχέδιο τροποποιούνται πολλές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν την δωροληψία πολιτειακών και πολιτικών αξιωματούχων, που ξεκινούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, μέλη της κυβέρνησης, δημάρχους κ.λ.π. και φθάνουν μέχρι τον τελευταίο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Αυστηρότερες καθίστανται άλλωστε οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δωροληψία δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων, αλλά και όσους εργάζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στον ιδιωτικό τομέα.

Μία σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον το αδίκημα της δωροδοκίας τιμωρείται ως κακούργημα ανεξαρτήτως του ποσού.

6cefdf5ed776e223311d1b8f79799b80 XL

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι «όποιος καλείται κατά το νόμο να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν ζητήσει ή λάβει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδεχθεί την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του κατά την απονομή της δικαιοσύνης ή την επίλυση διαφοράς, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ».

Δεν τιμωρούνται όμως μόνο όσοι δεχθούν δωροδοκία, αλλά και όσοι την προσφέρουν:

«Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται όποιος για τον πιο πάνω σκοπό υπόσχεται ή παρέχει τέτοια ωφελήματα, άμεσα ή μέσω τρίτου, στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, για τους εαυτούς τους ή για άλλον».

Ακόμα , όσοι υπάλληλοι καταδικασθούν για δωροδοκία για ενέργεια ή παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντα του θα τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ.

Η ίδια τιμωρία επιφυλάσσεται και για όποιον προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή μέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου .

Οι διευθυντές επιχειρήσεων, προιστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχειρήσεις και σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν δεν απέτρεψαν πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές τους ή υπόκειται στον έλεγχό τους από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης πράξης των προηγούμενων παραγράφων.

Ευνοϊκότερη μεταχείριση

Στα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν ουσιωδώς στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς, συγκαταλέγονται οι μειωμένες ποινές για όσους αποκαλύπτουν δωροδοκίες.

Η εφαρμογή των διατάξεων και για την τιμωρία αξιωματούχων υπαλλήλων που μετέχουν σε διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, σε διεθνείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, σε διεθνή δικαστήρια και διαιτητικά όργανα, κλπ. ο υπουργός Δικαιοσύνης θα μπορεί να "μπλοκάρει" μια δίωξη για να μην διαταραχθούν οι διεθνείς σχέσεις της ώρας (όπως γίνεται μέχρι τώρα) αλλά δεν θα μπορεί πλέον να "παγώνει" τη δίωξη για δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

Ιδιαίτερη προστασία προβλέπεται για όσους θα χαρακτηρίζονται από τις δικαστικές αρχές ως "μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος" εφόσον χωρίς να εμπλέκονται οι ίδιοι στην υπόθεση και χωρίς να αποβλέπουν σε προσωπικό του όφελος, συμβάλλουν ουσιωδώς στην αποκάλυψη διεφθαρμένων αξιωματούχων και υπαλλήλων με τις πληροφορίες που δίνουν στις διωκτικές αρχές.

Τέλος χαρακτηρίζονται ως λογιστικά αδικήματα και τιμωρούνται με φυλάκιση 1-3 ετών (αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή) η τήρηση λογαριασμών εκτός βιβλίων της, η διενέργεια συναλλαγών εκτός βιβλίων, η καταχώρηση ανύπαρκτων δαπανών ή υποχρεώσεων, η κατάρτιση ή χρήση αναληθούς τιμολογίου, όταν γίνονται για να διευκολυνθεί η συγκαλυφθεί πράξει δωροδοκίας αξιωματούχου (πολιτικού, δικαστικού υπαλλήλου).

Διαβάστε επίσης:

Αυστηροποιούνται οι ποινές για δωροδοκία

Έρευνα για δωροδοκία τελωνειακών

Έπαιρναν «φακελάκι» για να πολιτογραφούν αλλοδαπούς