Στις 27 Φεβρουαρίου καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου του ΙΚΑ

Στις 27 Φεβρουαρίου καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου του ΙΚΑ

Στις 27 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή όλων των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλους τους δικαιούχους, με εξαίρεση τις συντάξεις του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα, οι συντάξεις αυτές θα καταβληθούν στις 28 του μηνός.