Υπουργείο Υγείας και κοπάνα...

Αξιότιμε κ.Υπουργέ υγείας

Αξιότιμε κ.Υπουργέ υγείας

Γνωρίζετε πως στις άπειρες εφημερίες, κυρίως στα εργαστηριακά, οι διευθυντές σε πολλά νοσοκομεία δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους; Γνωρίζετε ότι το έργο τους το αναπληρώνουν οι βοηθοί;

Κι όμως χρεώνονται πως υπηρετούν τα καθήκοντά τους. Κι όμως εμείς πληρώνουμε εφημερίες, οι απλοί Έλληνες πολίτες.

Αν στείλετε συνεργάτες σας, ή τους αναζητήσετε στα τηλέφωνα των αρμοδίων τμημάτων, θα με δικαιώσετε.

με εκτίμηση

Δ.Τ.