ΔΕΗ και προστασία του περιβάλλοντος

Μετά από σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων, που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα «τσουχτερά» πρόστιμα, η ΔΕΗ φαίνεται...

Μετά από σωρεία περιβαλλοντικών παραβάσεων, που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα «τσουχτερά» πρόστιμα, η ΔΕΗ φαίνεται να μελετά τη δυνατότητα περιβαλλοντικής αναβάθμισης ορισμένων μονάδων της. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δυνατότητες βελτίωσης των μονάδων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου και Αμύνταιου, στην Ημαθία. Ήδη οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, όπως και οι δοκιμές για να λειτουργήσει, εναλλακτικά, η μέθοδος της ξηρής αποθείωσης, στις παραπάνω μονάδες, μια μέθοδος που επιβαρύνει σαφώς λιγότερο το περιβάλλον.

Εκτός, όμως, από τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, η ΔΕΗ θα καρπωθεί, από την παραπάνω λειτουργία, αύξηση της ισχύος.

Αναφορικά με τα κοιτάσματα σε λιγνίτη στην περιοχή της Κοζάνης, η ΔΕΗ έκανε γνωστό ότι επαρκούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αρκούν για την τροφοδοσία σε ρεύμα της χώρας, για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Όμως η ανάγκη για νέες μονάδες εξόρυξης και παραγωγής λιγνίτη παραμένει, καθώς μόνο έτσι θα αντικατασταθούν οι παλαιοί σταθμοί, που είναι πιο ρυπογόνοι και θα μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση.