Στο ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ

Στο ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ

Τους νέους οριστικούς πίνακες, μετά τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατάταξης διοικητικών υπαλλήλων για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, παρέλαβε σήμερα το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαθεσιμότητας.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Συμβούλιο, παρέλαβε:

- νέους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των κλάδων ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

- νέους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και

- νέο οριστικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας του κλάδου ΔΕ Τεχνικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Τη σχετική απόφαση για τις μεταβολές είχε πάρει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι νέοι οριστικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, διαβιβάζονται στα ως άνω εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου και αναρτώνται στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων.