Νέα έργα δημοπρατούνται στην Π.Ε. Πρέβεζας

Νέα έργα δημοπρατούνται στην Π.Ε. Πρέβεζας

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε της Τετάρτη (29/10), μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Α. Ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:

1. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 34ης επαρχιακής οδού εντός της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.

2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου, προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.

3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 34ης επ. οδού, εντός Κεφαλόβρυσου, της Π.Ε. Ιωαννίνων, με προϋπολογισμό 25.000 ευρώ.

4. Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, καθώς ο προηγούμενος διαγωνισμός απέβη άκαρπος.

5. Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, καθώς ο προηγούμενος διαγωνισμός απέβη άκαρπος.

Β. Ενέκρινε τα πρακτικά των Επιτροπών Διεξαγωγής Διαγωνισμών και ανέδειξε τους αναδόχους

1. Συντήρηση αντλιοστασίου Βίγλας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. (Ανάδοχος: Ο.Ε. Α. ΤΣΩΡΟΣ- Λ.ΣΑΚΚΑΣ).

2. Εργασίες ασφαλτικές για έργα αεραθλητισμού στα Κολομόδια Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης 9.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δ. Φούκας).

3. Συντήρηση επαρχιακών οδών Ανηλίου- Μετσόβου και σύνδεση παραγωγικών μονάδων με το επαρχιακό δίκτυο, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. (Ανάδοχος: Ο.Ε. Σ&Γ ΑΛΕΞΙΟΥ).

Πηγή: pamepreveza.gr