Δείτε εδώ τις απαντήσεις στις Αρχές οικονομικής Θεωρίας ΕΠΑΛ

Πανελληνίων συνέχεια για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Οι...

Πανελληνίων συνέχεια για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στα Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, στις Γραφιστικές Εφαρμογές, στα Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας … ΙΙ, στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ και στη Διαμόρφωση Τοπίου.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ: