Ξοδεύουμε 1 δισ.ευρώ στην παραπαιδεία!

Το 18,6% του οικογενειακού προϋπολογισμού ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην παραπαιδεία όπου η Ελλάδα έχει το ρεκόρ στην Ευρώπη

Το 18,6% του οικογενειακού προϋπολογισμού ή 952 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην παραπαιδεία, σύμφωνα με έρευνα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας NESSE.

Το τεράστιο αυτό ποσό αντιστοιχεί στο 20,1% του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία.

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις χώρες του νότου όπου περισσότερο από το 50% των μαθητών κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ξοδεύοντας τα περισσότερα χρήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.

Ακολουθούν οι Ισπανοί γονείς που διοχετεύουν στην παραπαιδεία 450 εκατομμύρια ευρώ, οι Ιταλοί με 420 εκατ. ευρώ και οι Κύπριοι με 111 εκατ. ευρώ.