Αποφασίζει το ΣτΕ για τις φορολογικές διαφορές

Με διαδικασίες «εξπρές» λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να κρίνει αν είναι...

Με διαδικασίες «εξπρές» λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται να κρίνει αν είναι συνταγματικές ή όχι δυο διατάξεις που αφορούν ουσιαστικά στην είσπραξη εσόδων (προστίμων, οφειλών κλπ) μέσω των δικαστηρίων.

Η πρώτη διάταξη είναι αυτή που προβλέπει πως ο οφειλέτης για να μπορέσει να ασκήσει έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης θα πρέπει να καταβάλλει το 50% της οφειλής για φόρους ή δασμούς.
Το άρθρο αναφέρει:
«....προκειμένου για χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, με ποινή απαραδέκτου της έφεσης, ποσοστό 50% του οφειλομένου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κύριου φόρου, δασμού ή τέλους εν γένει».

Η δεύτερη διάταξη που θα κριθεί είναι αυτή που αναφέρει πως για να δοθεί προσωρινή αναστολή στην εκτέλεση απόφασης για ανάλογο αντικείμενο (φορολογικά, τελωνειακά ζητήματα) πρέπει ο φορολογούμενος οφειλέτης να αποδείξει ότι από τον καταλογισμό της οφειλής (ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών) που έγινε από την αρμόδια ΔΟΥ, προκαλείται σε βάρος του «ανεπανόρθωτη» και όχι δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη.

Ήδη μάλιστα για τη συγκεκριμένη διάταξη το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική. Γι’ αυτό άλλωστε και η αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ εισήγαγε τις υποθέσεις σε «πρότυπη δίκη», παγώνοντας όλες τις άλλες προσφυγές ώστε να εκδοθεί μια πιλοτική απόφαση.

Τι είναι η «πρότυπη δίκη»
Η πρότυπη δίκη καθιερώθηκε με τον ίδιο ν. 3900/10 που προβλέπει ότι τριμελής επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, κρίνει εάν μια υπόθεση που έχει γενικότερο ενδιαφέρον και αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών μπορεί να εισαχθεί με διαδικασίες «εξπρές» στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μέχρι να αποφανθεί η Ολομέλεια όλες οι όμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας «παγώνουν» αναμένοντας την «πιλοτική» απόφαση της Ολομέλειας

Σημειώνεται ότι, στην Ολομέλεια εκκρεμούν δύο ακόμα υποθέσεις για πιλοτική δίκη, και συγκεκριμένα η συνταγματικότητα ή μη του ν. 3843/2010 για τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων καθώς και η αύξηση του παραβόλου που πρέπει να καταβάλλει ο διάδικος στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές που είναι εκκρεμείς στη Δικαιοσύνη ή εισάγονται για πρώτη φορά στα δικαστήρια.