Προσπάθεια ίδρυσης Πανεπιστημίου μυθολογίας

Οι Δήμοι Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου και Πύδνας Κολινδρού επιδιώκουν τη δημιουργία ενός πρότυπου ιδρύματος σπουδών με αντικείμενο την Ελληνική μυθολογία...

Οι Δήμοι Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου και Πύδνας Κολινδρού επιδιώκουν τη δημιουργία ενός πρότυπου ιδρύματος σπουδών με αντικείμενο την Ελληνική μυθολογία.

Η προσπάθεια γίνεται προκειμένου να υποστηριχθεί η προβολή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου, τόπος που γεννήθηκε η Ελληνική μυθολογία.

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δίου – Ολύμπου, την τελευταία φορά που συνεδρίασε ενέκρινε τη συμμετοχή του στην «Όλυμπος Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ» για να επιτευχθεί η ίδρυση του Πανεπιστημίου μυθολογίας.

Η ιδέα προέκυψε πριν από περίπου δυόμιση χρόνια. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις άρχισαν τις συζητήσεις για κάποια ζητήματα, όπως π.χ. η μορφή που θα έχει το ίδρυμα, οι επαφές με πανεπιστημιακούς, η χρηματοδότησή του, το αντικείμενο των σπουδών που θα προσφέρει και οι υποδομές που θα το φιλοξενήσουν.