Οι μονάδες που δικαιούνται μετάθεση

Στη δημοσιότητα έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης τις μονάδες που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας τους...

Στη δημοσιότητα έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης τις μονάδες που συγκεντρώνουν πάνω από 180 μόρια στα κριτήρια δυσκολίας τους (απόσταση από μεθόριο, απόσταση από την πρωτεύουσα νομού, πληθυσμό έδρας, συνθήκες διαβίωσης, δυνατότητες μετακίνησης, κλιματολογικές συνθήκες) και οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υπηρετούντες σε αυτές, αρχής γενομένης με τη 2011 Α ΕΣΣΟ, να θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, με τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης.

Οι μονάδες αυτές είναι οι εξής:

 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΡΙΑ


 1 2/482 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 187


 2 ΟΥΛΕΑ/ΑΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 187


 3 617 Μ/Κ ΤΟ (ΠΡΟΚ) ΠΛΑΤΗ 185


 4 618 Μ/Κ ΤΠ ΠΛΑΤΗ 185


 5 35 ΛΔΒ ΠΛΑΤΗ 185


 6 805 ΛΕΜ ΤΒ ΠΛΑΤΗ 185


 7 35 ΛΥΓ ΠΛΑΤΗ 185


 8 221 ΕΜΑ ΠΛΑΤΗ 185


 9 117 Α/Κ ΜΜΠ ΡΙΖΙΑ 182


 10 508 Μ/Κ ΤΠ ΡΙΖΙΑ 182


 11 3 ΛΜΧ ΒΑΛΤΟΣ 182


 12 3 ΛΑΤ ΚΑΒΥΛΗ 181


 13 3 ΛΔΒ ΚΑΒΥΛΗ 181


 14 502 Μ/Κ ΤΠ ΚΑΒΥΛΗ 181


 15 503 ΤΠ (ΠΡΟΚ) ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 181


 16 105 Α/Κ ΜΜΠ ΚΑΒΥΛΗ 181


 17 3 ΤΥΠ ΚΑΒΥΛΗ 181


 18 514 ΤΠ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ 180


 19 50 ΕΜΑ ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ 180


 20 88 ΕΜΑ ΡΩΜΑΝΟΣ 180

Πηγή: ΑΠΕ