Πολλά πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ

Πρόστιμα σε 52 επιχειρήσεις τροφίμων επέβαλε ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί έπειτα από καταγγελίες, αλλά και σε προληπτικό επίπεδo...

Πρόστιμα σε 52 επιχειρήσεις τροφίμων επέβαλε ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών, αλλά και σε προληπτικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι μια σειρά από επιχειρήσεις τροφίμων κατείχαν τρόφιμα μη κανονικά, νοθευμένα, μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή μη συμμορφούμενα στις προδιαγραφές καταλληλότητας και κανονικότητας.

Τέλος, σε κάποιες από αυτές, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις υγειονομικές διατάξεις.