Επιχορηγήσεις εκατομμυρίων σε ΜΚΟ εις βάρος των φορολογούμενων

Τεράστια ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν πάρει δεκάδες ΜΚΟ...

Τεράστια ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν πάρει δεκάδες ΜΚΟ ως κρατικές επιχορηγήσεις την τελευταία δεκαετία χωρίς κανείς να γνωρίζει αν οι οργανώσεις παρήγαγαν πραγματικό έργο. Η συγκεκριμένη αποκάλυψη σοκ προέκυψε από την έρευνα της επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας τα μέλη της οποίας ερεύνησαν την δράση των ΜΚΟ στην Ελλάδα και παρουσίασαν το σχέδιο πορίσματος. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο παραπάνω ποσό αφορά μόνο στις οργανώσεις που υπάγονται στο υπουργείο Εξωτερικών καθώς ακόμα δεν έχει γίνει καταμέτρηση των ποσών που έχουν διατεθεί στις ΜΚΟ των υπουργείων Υγείας, Πολιτισμού, Απασχόλησης και Προστασίας του Πολίτη.

Αναλυτικά στο σχέδιο πορίσματος αναφέρει πως «το τοπία δράσης και λειτουργίας των ΜΚΟ παραμένει νεφελώδες. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι λίγες από αυτές λειτουργούν με πάγιες αρχές, προκαθορισμένες και συμβατές με την έννοια της ανεξάρτητης οργάνωσης, ενώ είναι αισθητή η απουσία ενός ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου…».

Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο «Χρηματοδότηση- Έλεγχος – Εποπτεία» γίνεται λόγος για έλλειψη αυστηρών κανόνων για τις χρηματοδοτήσεις με αποτέλεσμα την «επιχορήγηση εκατοντάδων ΜΚΟ χωρίς να είναι σαφές με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις χρηματοδότησης με ποιο μηχανισμό ελέγχεται το είδος της χρηματοδότησης και ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων… Ενδεικτικό του ύψους των χρηματοδοτήσεων που έχουν κατά καιρούς διατεθεί απότελεί το γεγονός ότι με βάση τα καταγεγραμμένα και ως σήμερα απεσταλμένα στοιχεία των υπουργείων για τις επιχορηγούμενες ΜΚΟ το ποσό που έχει διατεθεί ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ»!. Στο σχέδιο πορίσματος μάλιστα σημειώνεται ότι «το ποσό στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο…»