Ο δακτύλιος «πάει» διακοπές

Τελευταία ημέρα σήμερα «προβληματισμού» για το αν κυκλοφορούν τα μονά ή τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας...

Τελευταία ημέρα σήμερα «προβληματισμού» για το αν κυκλοφορούν τα μονά ή τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων, ο γνωστός δακτύλιος, σταματά να ισχύει.

Κατά συνέπεια όλα τα αυτοκίνητα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα για την περίοδο 2011-2012.