Χωρίς νερό το νοσοκομείο της Σάμου

Χωρίς νερό έμεινε για αρκετή ώρα το Νοσοκομείο της Σάμου...

Χωρίς νερό έμεινε για αρκετή ώρα το Νοσοκομείο της Σάμου, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη στο δίκτυο υδροδότησης του δήμου. Άμεσα ειδοποιήθηκαν ο Διευθυντής του Νοσοκομείου και οι υπεύθυνοι συντηρητές και με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας γέμισαν οι δεξαμενές, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα αποκαταστάθηκε και η βλάβη.

Εξάλλου, η διοίκηση του νοσοκομείου, λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού, αναγκάστηκε να στείλει έγγραφο προς τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και το δήμο, με το οποίο ζητά να ενημερώνεται το νοσοκομείο για οποιαδήποτε βλάβη και ζημιά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει το κάθε έκτακτο γεγονός χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.