Υπέρ των πολύτεκνων πατεράδων ο Άρειος Πάγος

Στο... πλευρό των πολύτεκνων μπαμπάδων στέκεται με απόφασή του ο Άρειος Πάγος καθώς έκρινε ότι το επίδομα πολυτέκνου χορηγείται και στον πατέρα...

Στο... πλευρό των πολύτεκνων μπαμπάδων στέκεται με απόφασή του ο Άρειος Πάγος καθώς έκρινε ότι το επίδομα πολυτέκνου χορηγείται και στον πατέρα που έχει τέσσερα παιδιά από διαφορετικούς γάμους, εφόσον αυτός έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με την υπ' αριθμόν 753/2011 απόφασή του υποχρέωσε έτσι τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) να καταβάλλει το επίμαχο επίδομα σε πατέρα τεσσάρων τέκνων.

Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες ο Ν. 2163/1993 που προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος και στον πατέρα που έχει τέσσερα παιδιά από διαφορετικούς γάμους, δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας.

Σκοπός, του νομοθέτη –ξεκαθαρίζουν οι αρεοπαγίτες- «είναι να λαμβάνει το επίδομα κατ’ αρχήν η μητέρα, εφόσον αυτή βρίσκεται κοντά στα παιδιά της, άλλως το επίδομα το λαμβάνει το πρόσωπο εκείνο το οποίο συντηρεί την πολύτεκνη οικογένεια, προκειμένου να διατηρήσει κατά το δυνατόν, την οικογενειακή συνοχή και την ενότητα μεταξύ των αδελφών, ιδίως δε στην περίπτωση που τα αδέλφια αυτά προέρχονται από διαφορετικούς γονείς».

Στο πλαίσιο, επομένως, αυτό η συναφής προς την ισχύουσα για τη μητέρα προϋπόθεση είναι ο πολύτεκνος πατέρας να φέρει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων του κάτι που «δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, δεδομένου ότι και η προϋπόθεση αυτή εντάσσεται στη μέριμνα του νομοθέτη για τη χορήγηση του επιδόματος στο πρόσωπο που, κατά τεκμήριο (μητέρα), ή αποδεδειγμένα (πατέρας, άλλο πρόσωπο με ευθύνη διατροφής των τέκνων) έχει την υποχρέωση διατροφής των τέκνων και διατηρήσεως της μεταξύ τους ενότητος», υπογραμμίζεται στη δικαστική απόφαση.