Μέτρα ασφαλείας ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά την αποστολή του εκρηκτικού μηχανισμoύ

Μέτρα ασφαλείας ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μετά την αποστολή του εκρηκτικού μηχανισμoύ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την ενέργεια της αποστολής εκρηκτικού μηχανισμού στην κατοικία της πρόεδρου Εφετών Ισιδώρας Πόγκα.

Ακόμη, η ΕΔΕ, καλεί την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία «να κατανοήσουν ότι το λειτούργημα του δικαστή και του εισαγγελέα, ενέχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα και ότι παρίσταται άμεση η ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων δημιουργίας και διατήρησης συνθηκών ασφάλειας, εντός των οποίων θα εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η απονομή της Δικαιοσύνης με ανεξαρτησία, σθένος και παρρησία, ακώλυτα από πράξεις εγκληματικής βίας και κάθε είδους παρεμβάσεις».

Παράλληλα, η ΕΔΕ αναφέρει ότι η επίθεση αυτή, «δεν πλήττει μόνο την Δικαιοσύνη, αλλά και την ίδια την Δημοκρατία», όμως η Δημοκρατία, δεν τρομοκρατείται.

Πάντως, η Ένωση διαβεβαιώνει ότι «οι δικαστικοί λειτουργοί δεν κάμπτονται από τέτοιου είδους ενέργειες και ασκούν με σθένος και υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους, όποιες δε, από το χώρο της ανομίας, προσπάθειες εκφοβισμού τους θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα».