Νέα εμπλοκή στην κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ μετά από προσφυγή κατοίκων στο ΣτΕ

Νέα εμπλοκή στην κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ μετά από προσφυγή κατοίκων στο ΣτΕ

Σε νέο... σκόπελο προσέκρουσε η κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς δύο κάτοικοι της περιοχής, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, αντίθετη στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διεθνείς συμβάσεις, η από 1.4.2016 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του όλου έργου.

Ειδικότερα, η κατασκευή του γηπέδου και του εμπορικού κέντρου, σύμφωνα με τους κατοίκους παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ:

- οι τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παράνομα δεν εντάχθηκαν στην διαδικασία στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

- η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απέρριψε παράνομα χωρίς επαρκή, ειδική και σαφή αιτιολογία διάφορες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. κατασκευή γηπέδου λιγότερων θέσεων από τις 30.000 που προβλέπονται)

- η παραπομπή στο μέλλον της αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου στάθμευσης 200 αυτοκινήτων σε άλλο κτίριο που είναι σε απόσταση ενός χιλιομέτρου είναι παράνομη ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία

- η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει πλημμέλειες και σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού του όλου έργου στο περιβάλλον

- η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πλημμελείς καθώς δεν περιλαμβάνει μέτρα αντιπυρικής προστασίας και κατάσβεσης, λόγω της δασικής έκτασης που περιβάλλει το γήπεδο και

- η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει επιστημονικά τεκμηριωμένος προσδιορισμός του όγκου των απορριμμάτων που αναμένεται να παράγονται κατά την λειτουργία του γηπέδου.

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση, είναι αντίθετη στις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.