Είστε ΕΠΟΠ; Δείτε πώς θα μονιμοποιηθείτε

Είστε ΕΠΟΠ; Δείτε πώς θα μονιμοποιηθείτε

Μόνιμοι με εξετάσεις 2.850 επαγγελματίες οπλίτες – Αυτή είναι η διαδικασία

Τη δυνατότητα μονιμοποίησης έχουν περίπου 2.850 Επαγγελματίες Οπλίτες που κατετάγησαν το 2002 στην Πολεμική Αεροπορία και συμπληρώνουν την απαιτούμενη επταετή παραμονή τους τον Απρίλιο του 2009.

Οι διαδικασίες μονιμοποίησης περιγράφονται αναλυτικά σε απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται ήδη σε ΦΕΚ. Σύμφωνα με την απόφαση, προκηρύσσεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2009, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των εξετάσεων ως εναλλακτικές ημερομηνίες ορίζονται οι 22 και 23 του ίδιου μήνα.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου και σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 15 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των υποψηφίων με ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη, Αμύνης Αεροδρομίων (ΟΑΑΔ), Αμύνης Αεροδρομίων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΟΑΑΕΕ), Άμυνας Φρουρός Μετά Σκύλου (ΟΑΦΜΣ), Τεχνίτη Αεροσκαφών (ΟΤΑΦ) και Τεχνίτη Ηλεκτρολόγων (ΟΗΛΕ).

Στις 16 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων με ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη, Τεχνίτη Συντηρητή Εγκαταστάσεων (ΟΕΓΚ), Τεχνίτη Ελασματουργού Μηχανουργού (ΟΕΛΜΗ), Τεχνίτη Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων (ΟΜΜΜ), Τεχνίτη Οπλουργού (ΟΟΠΛ), Οδηγού Χειριστή Οχημάτων Μηχανημάτων (ΟΟΧΟΜ), Πυροσβέστη (ΟΠΥΡ), Τεχνίτη Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (ΟΤΕΤΗ), Χειριστή Εγκαταστάσεων Καυσίμων (ΟΧΕΚ), Χειριστή Ραντάρ (ΟΧΡΝ), Βοηθού Οδοντιάτρου (ΟΒΟΔ), Βοηθού Οδοντοτεχνίτη (ΟΒΟΤ), Βοηθού Νοσοκόμου (ΟΝΣ), Τραπεζοκόμου (ΟΤΡΑ), Υλικονόμου Αποθηκάριου (ΟΥΛΚΑ), Φωτογράφου Φωτοερμηνευτή (ΟΦΦΩΤ).

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις έχουν όσοι ΕΠΟΠ υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησης και κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).