Ψήφισμα κατοίκων ορεινής Λευκάδας για την κατασκευή ΧΥΤΥ

Ψήφισμα κατοίκων ορεινής Λευκάδας για την κατασκευή ΧΥΤΥ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι κάτοικοι των χωριών της ορεινής Λευκάδας, Καρυάς, Εγκλουβής, Πηγαδησάνων, Πλατυστόμων, Εξανθείας, Άγιος Ηλίας, Χορτάτα

Οι φορείς που δραστηριοποιούνται στα χωριά της ορεινής Λευκάδος, Απόλλων Καρυάς, Σύλλογος Επαγγελματιών Καρυάς, Πρόοδος Πηγαδησάνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, ΑΟ Καρυάς, Σύλλογος Απανταχού Εγκλουβησάνων.

Κατόπιν της δήθεν σύνταξης πρότασης-μελέτης του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου για τον εντοπισμό και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας και συγκεκριμένα στις θέσεις που αυτή προτείνει στην ορεινή Λευκάδα.

Κατόπιν της προσχηματικής, δόλιας και απαράδεκτης από πλευράς της δημοτικής αρχής Λευκάδος,να παρουσιάσει επιλεκτικά την πρόταση-μελέτη στους κατοίκους της Εγκλουβής και μόνον,  ενώ το ζήτημα κατασκευής ΧΥΤΥ αφορά το σύνολο των ορεινών οικισμών.

Κατόπιν της εισαγωγής, ως θέμα ημερησίας διατάξεως στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδος της 1ης Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο κτίριο του Διοικητηρίου Λευκάδος, θέμα 8ο, της λήψεως αποφάσεως του Δ.Σ. για αποδοχή της εν λόγω πρότασης-μελέτης του Ε.Μ.Π. για τον εντοπισμό και  αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας, με ορισθέντες εισηγητές τον Ευστάθιο Βλάχο, Εντεταλμένο Σύμβουλο καθώς και τον Δημήτρη Βραχνούλα, Πρ/νο Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεση και άρνηση αποδοχής μας στην εν λόγω πρόταση-μελέτη του Ε.Μ.Π., ως μη ανταποκρινόμενη στα νόμιμα κριτήρια, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε σε επιστημονικά κριτήρια, μη λαμβάνουσα υπόψιν τις αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της ορεινής Λευκάδας, ως αυτές προκύπτουν εκ του χώρου γενικότερα και της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Τούτο δε αποδεικνύει ότι από πλευράς των μελετητών δεν υφίσταται γνώση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της περιοχής, άρα δεν είναι δυνατόν να τύχει αποδοχής η συγκεκριμένη μελέτη.

Καταγγέλλουμε ως προσχηματικό και δόλιο τον τρόπο που επιλέξατε ως δημοτική αρχή να παρουσιάσετε την μελέτη αυτήν στους κατοίκους της Εγκλουβής και μόνον, αποφεύγοντας έτσι την ενημέρωση στο σύνολο των κατοίκων της ορεινής Λευκάδας.

Τονίζουμε ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος της κατασκευής ΧΥΤΥ στην ορεινή Λευκάδα, επιθυμούμε ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή και όχι ενέργειες αποφυγής της, σας καλούμε συνεπώς την Πέμπτη 30-6-2016 και ώρα 20:30 στην Καρυά όπου θα παρευρίσκονται κάτοικοι και φορείς από όλα τα χωριά της ορεινής Λευκάδος προκειμένου να μας ενημερώσετε για την κατασκευή του ΧΥΤΥ με επιστημονικά κριτήρια και βάσει της υφιστάμενης κατάστασης και να σας εκθέσουμε τις απόψεις και αντιρρήσεις μας.

Ένεκα δε της δολιότητος με την οποίαν προσπαθήσατε να αποφύγετε την ενημέρωση των κατοίκων της ορεινής Λευκάδος, προβαίνοντας σε επιλεκτική ενημέρωση μόνον των κατοίκων της Εγκλουβής, ζητούμε να μήν συζητηθεί το θέμα κατασκευής ΧΥΤΥ στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Ιουλίου 2016 προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι των χωριών της ευρύτερης περιοχής, τα οποία και θα επηρεαστούν άμεσα και ανεπανόρθωτα..

Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε των νομίμων δικαιωμάτων μας από τις απαράδεκτες ενέργειές σας.

Έπονται υπογραφές.

PHOTO GALLERY