Ξεκίνησε σήμερα (12/7) η υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς

Ξεκίνησε σήμερα (12/7) η υποβολή αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς

Ξεκίνησαν σήμερα (12/7) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζώης» που αφορά στους παιδικούς σταθμούς.

Το πρόγραμμα - δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από Εθνικούς πόρους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τα μεσάνυκτα της 29ης Ιουλίου 2016, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αθήνα, τ.κ. 10436.

Οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕ.Τ.Α.Α., στις 17 Αυγούστου 2016.

Ενστάσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβληθούν μεταξύ 18 και 22 Αυγούστου 2016.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 24 Αυγούστου 2016.

Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τους γονείς είναι ότι:

- Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους.

- Η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο (γονέας). Δηλαδή, ο γονέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει παιδικό σταθμό/ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ χωρίς να χάνει το voucher.

- Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία του προγράμματος καθώς και την αξιοπιστία της, ως φορέας διαχείρισης, από την στιγμή που θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, θα προχωρήσει σε εντατικούς ελέγχους νομιμότητας σε πανελλαδική κλίματα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. όπου εντοπίσει παρατυπίες θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον για τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που θα εντοπιστούν παρατυπίες εξετάζεται το ενδεχόμενο, εκτός των κυρώσεων, να μην γίνονται δεκτοί για συνεργασία στο μέλλον.

Τα νέα στοιχεία σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα για τις δομές είναι ότι:

- Καταργείται ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο οι δομές μπορούν να δεχτούν voucher μόνο για το 70% της δυναμικότητάς τους.

- Διασφαλίζεται η μηναία καταβολή των δόσεων.

- Απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και μειώνεται το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της κατάργησης των εγγυητικών επιστολών.

Τα στοιχεία που διατηρούνται σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι:

- Προτεραιότητα σε γονείς που είναι άνεργοι ή επισφαλώς απασχολούμενοι ή έχουν εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας.

- Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος (ΕΕΤΑΑ) προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις φροντίδας και τις προτιμήσεις των γονέων. Επισημαίνεται ότι η σύζευξη δεν είναι δεσμευτική, αλλά ενδεικτική.

- Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους. Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το voucher και δεν αφορά επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός.

Επίσης, για το σχολικό έτος 2015 - 2016:

- Όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας, όπως αυτό έχει ορισθεί από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2015 (4.512 Ευρώ) θα λάβουν τη σχετική ενίσχυση (αξία τοποθέτησης/voucher).

- Όλα τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία θα λάβουν τη σχετική ενίσχυση, προκειμένου τα άτομα αυτά να λάβουν μια θέση στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ή σε δομές ολοκληρωμένης φροντίδας.

- Θα αυξηθούν οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς.

- Θα διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών/παιδιών, χωρίς παράλληλα ν’ αλλάζουν τα ηλικιακά όρια, με βάση τα οποία οι ωφελούμενοι/παιδιά εντάσσονται στο πρόγραμμα.

- Θα απλοποιηθούν ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης/πληρωμής και θα διασφαλιστεί η μηνιαία καταβολή των δόσεων.