Κάρτα σίτισης: Δείτε πότε θα γίνει η πληρωμή για τον Ιούλιο

Κάρτα σίτισης: Δείτε πότε θα γίνει η πληρωμή για τον Ιούλιο

Εγκρίθηκε η νέα πληρωμή στην κάρτα σίτισης - αλληλεγγύης για 148.044 δικαιούχους μετά από απόφαση που υπέγραψε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργούς Εργασίας κ.Φωτίου εγγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης 16.654.980,00 € (δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ) ως δέκατη τρίτη δόση, προκειμένου να προχωρήσει η φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης ("Αλληλεγγύης"), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 148.044 (Valeur πίστωσης : 25.07.2016). Επιπροσθέτως για την φόρτιση των καρτών Αλληλεγγύης από την Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα χρεώσει το Λογαριασμό 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών»

www.dikaiologitika.gr