Προσοχή: Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ακατάλληλου καφέ στον Πειραιά

Προσοχή: Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ακατάλληλου καφέ στον Πειραιά

Στην απαγόρευση εισαγωγής 18 τόνων καφέ, λόγω παρουσίας μελανών κόκκων και εντομότρητων, προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα (25/07/2016), οι ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στο χώρο του Ε' τελωνείου.

Το συγκεκριμένο φορτίο θα καταστραφεί ή θα επαναποσταλεί στη χώρα προέλευσής του.