Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά: Μέχρι πότε γίνονται αιτήσεις

Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά: Μέχρι πότε γίνονται αιτήσεις

Από την Τρίτη 2 Μαΐου έως και τις 19 Μαΐου 2017 θα μπορούν γονείς και κηδεμόνες να πραγματοποιούν εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Για την εγγραφή δεν χρειάζεται προσκόμιση πιστοποιητικών γέννησης των παιδιών, καθώς μπορούν να αναζητηθούν από τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool».

Απαραίτητο πάντως είναι το να φέρουν βιβλιάριο υγείας του παιδιού, καθώς επίσης και Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).