ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις παιδικές κατασκηνώσεις

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις παιδικές κατασκηνώσεις

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις δύο το μεσημέρι της 24.05.2017.

Αναρτημένα στον ΟΑΕΔ, είναι ήδη τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017. Ξεκίνησε και επίσημα το φετινό πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις από τον ΟΑΕΔ με την ανάρτηση των προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων και Παρόχων, όπως επίσης και των προσωρινών πινάκων Αποκλειόμενων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 19.05.2017 μέχρι τα μεσάνυχτα της 23.05.2017. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις δύο το μεσημέρι της 24.05.2017. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.