Διαβάστε πώς Ειρηνοδικείο «κούρεψε» οφειλές χιλιάδων ευρώ σε πενταμελή οικογένεια

Διαβάστε πώς Ειρηνοδικείο «κούρεψε» οφειλές χιλιάδων ευρώ σε πενταμελή οικογένεια

Εργάζονται και οι δύο εποχιακά απασχολούμενοι ως ξενοδοχοϋπάλληλοι, και τους χειμερινούς μήνες λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Με απόφαση, που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρόδου, εξασφαλίστηκε «κούρεμα» των οφειλών ενός ζευγαριού από τη Ρόδο, που περιήλθε σε αδυναμία ικανοποίησης των δανείων τους. Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, ηλικίας σήμερα 43 ετών η πρώτη και 50 ετών ο δεύτερος εξ αυτών, από το γάμο τους δε αυτό έχουν αποκτήσει τρία τέκνα. Το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα ανήλθε το φορολογικό έτος 2014 στο ποσό των 23.401,79 ευρώ.

Η πρώτη οφείλει σε δάνεια το ποσό των 107.662,69 ευρώ. Εχουν πάψει να εξυπηρετούν τα δάνειά τους και έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους, λόγω της αύξησης των βιοτικών δαπανών της οικογενείας τους. Περαιτέρω επιβαρύνθηκαν και με έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ενός από τα δύο παιδιά τους. Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την επιβάρυνση με πρόσθετους φόρους και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των οφειλών τους.

ειρη

Το δικαστήριο με την απόφαση του ρυθμίζει τα χρέη τους, με μηνιαίες καταβολές, εκάστου σε ολόκληρο, προς την πιστώτριά τους επί μία πενταετία, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτούς της αποφάσεως, ποσού 300 ευρώ, επιμεριζόμενου συμμέτρως. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της πρώτης των αιτούντων, ήτοι μια ισόγεια οικία επιφανείας 95 τ.μ.. Επιβάλλει στην πρώτη την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της, στην πιστώτριά της τράπεζα το ποσό των 31.369,88 ευρώ σε χρονικό διάστημα 20 ετών (240 μηνών) με μηνιαίες δόσεις, ποσού 130,70 ευρώ εκάστη, επιμεριζόμενου συμμέτρως για καθεμία από τις οφειλές τους.

Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα, πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.