Πενθήμερη απεργία πανεπιστημιακών

Πενθήμερη απεργία πανεπιστημιακών
Από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου κατεβαίνουν από τις έδρες τους οι διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου κατεβαίνουν από τις έδρες τους οι διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διαμαρτυρόμενοι αφενός για το νέο νόμο πλαίσιο στα ΑΕΙ και αφετέρου για τις περικοπές και μειώσεις προσωπικού.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιήσει νωρίτερα στις 7 Οκτωβρίου παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας αξιώνοντας να γίνουν οι απαιτούμενες προσλήψεις όπως και τις αναγκαίες πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες.

Παράλληλα αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, και η συμμετοχή τους σε πανεργατικές-πανυπαλληλικές απεργίες στις 5 και 19 Οκτωβρίου.