Μέσω των ΚΕΠ οι διαδικασίες στρατολογίας

Μέσω των ΚΕΠ οι διαδικασίες στρατολογίας
Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και οι ατελείωτες ουρές πολιτών.

Μέσω ΚΕΠ θα διενεργούνται πλέον οι διαδικασίες που αφορούν τη Διεύθυνση Στρατολογίας. Στόχος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και οι ατελείωτες ουρές πολιτών.

Σε κοινή υπουργική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Άμυνας, Πάνου Μπεγλίτη και του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνου Ρόβλια, τα ΚΕΠ θα είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των εξής υποθέσεων:

• Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων, που καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δύο φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης

• Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

• Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων

• Απόλυση μετά 3μηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του μόνου γιου ή αδελφού πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας

• Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό

• Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

• Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 1-1-2006

• Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων καταδικάζονται σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση

• Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων

• Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

• Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία

• Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού

• Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα ή διδακτορικό)

• Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών

• Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

• Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο

• Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων

 

Διαβάστε περισσότερα στο www.newscode.gr