Από Σάββατο 1/10 τα δικαιολογητικά για τα αυθαίρετα

Από Σάββατο 1/10 τα δικαιολογητικά για τα αυθαίρετα
Από το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ξεκινάει ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών...

Από το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ξεκινάει ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτοποίηση των αυθαίρετων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν μηχανικό για την αυτοψία, ο οποίος επίσης θα συλλέξει τα δικαιολογητικά, θα υπολογίσει το προσωρινό πρόστιμο και θα καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ.

Το σύστημα εκδίδει «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο και υπολογίζει το παράβολο, το οποίο θα καταβάλλεται σε τράπεζα όπως και οι δόσεις.

Με τη διαπίστωση της πληρότητας των στοιχείων εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ», ενώ ο τελικός υπολογισμός του προστίμου θα γίνει εντός τετραμήνου.