Το Δημόσιο ψάχνει έναν διευθυντή - Τι προσόντα πρέπει να έχει

Το Δημόσιο ψάχνει έναν διευθυντή - Τι προσόντα πρέπει να έχει

Σε προκήρυξη της θέσης του διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου προχώρησε το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς η θητεία της Μαρίας Σταυροπούλου λήγει τον Φεβρουάριο του 2018.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η θητεία του διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Όπως αναφέρεται στην ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2017.

Ο διευθυντής θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με εξειδίκευση ή και εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας, δικαιωμάτων του ανθρώπου ή διεθνούς δικαίου. Ο διορισμός του γίνεται με απόφαση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.