ΔΕΗ: Τι ισχύει για τα επιτόκια στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΔΕΗ: Τι ισχύει για τα επιτόκια στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΕΗ σχετικά με το ύψος των επιτοκίων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Έτσι, σύμφωνα με απόφαση την του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ:

  • Δεν αυξάνεται το επιτόκιο για οφειλές που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε ρύθμιση. Το επιτόκιο παραμένει στα επίπεδα του δικαιοπρακτικού, δηλαδή 5,25%.
  • Επιβάλλεται, σύμφωνα με τον νόμο, επιτόκιο 6% για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, για πρώτη φορά.
  • Για ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών που δεν προσέρχονται να τις ρυθμίσουν επιβάλλεται, σύμφωνα με το νόμο, επιτόκιο 7,25%.