Νέα οικονομική βοήθεια 200.000 ευρώ στους δήμους Σαμοθράκης και Ωρωπού για τις θεομηνίες

Νέα οικονομική βοήθεια 200.000 ευρώ στους δήμους Σαμοθράκης και Ωρωπού για τις θεομηνίες

Σαμοθράκη | Κακοκαιρία: Πρόσθετες επιχορηγήσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν έμπρακτα δήμοι της χώρας που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, ανεβάζοντας το σύνολο των οικονομικών ενισχύσεων για τους Δήμους Ωρωπού και Σαμοθράκης, μετά και από τις παρακάτω πρόσθετες ενισχύσεις, στα 1,11 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την τροποποίηση ως προς την οικονομική ενίσχυση, της από 7 Σεπτεμβρίου 2017 απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο δήμος Ωρωπού, του Νομού Αττικής, είχε επιχορηγηθεί με 230.000 ευρώ.

Με την επιπρόσθετη επιχορήγηση ύψους 50.000 ευρώ, το νέο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 280.000 ευρώ, αποκλειστικά για την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής με σκοπό την επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές του δήμου, καθώς και έργα άμεσης προτεραιότητας για την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών του.

Το συνολικό ποσό που έχει αποδοθεί στο δήμο Ωρωπού, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες στην ύδρευση αλλά και στις υποδομές του δήμου, που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε την Ανατολική Αττική, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής τροποποιητικής απόφασης, ανέρχεται στις 510.000 ευρώ.

Ακολούθως, ο κ. Σκουρλέτης ενέκρινε την τροποποίηση ως προς την οικονομική ενίσχυση της από 28 Σεπτεμβρίου 2017 απόφασης, με την οποία ο δήμος Σαμοθράκης, του Νομού Έβρου, είχε επιχορηγηθεί με 150.000 ευρώ, αποκλειστικά για την κάλυψη άμεσων αναγκών οι οποίες προέκυψαν από τις ζημιές στις υποδομές, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το συγκεκριμένο νησί.

Με την επιπρόσθετη επιχορήγηση ύψους 150.000 ευρώ, το νέο ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Το συνολικό ποσό που έχει αποδοθεί στο δήμο Σαμοθράκης, προκειμένου να αποκατασταθούν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, που προκλήθηκαν από την πρόσφατη πλημμύρα που έπληξε το νησί, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής τροποποιητικής απόφασης, ανέρχεται στις 600.000 ευρώ.