Προσλαμβάνονται 335 μόνιμοι στον ΟΑΕΔ

Προσλαμβάνονται 335 μόνιμοι στον ΟΑΕΔ

Αίτηση στον ΟΑΕΔ σχετικά με την προκήρυξη για την πρόσληψη 335 μόνιμων υπαλλήλων, μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ήδη από τις 15 Νοεμβρίου.

Mέχρι και τις 30 Νοεμβρίου θα γίνονται δεκτές oι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο asep.gr.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη 305 υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 30 υπαλλήλων τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ρόλο του εργασιακού συμβούλου ανέργων και εργοδοτών. Οι προσλήψεις αφορούν σε θέσεις σε όλη την Ελλάδα.

Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις εκτυπώσουν και αφού τις υπογράψουν να τις αποστείλουν ταχυδρομικά  με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στον ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 15Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράψουν στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. της θέσης που διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μαζί με τα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά ορίζεται μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.