Ξεκινά ο «Ακαδημαϊκός Καλλικράτης»

Ξεκινά ο «Ακαδημαϊκός Καλλικράτης»

Σε άμεση εφαρμογή του «Ακαδημαϊκού Καλλικράτη» προχωρά το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις και συνενώσεις τμημάτων σε  πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σε επιστολή της η υπουργός Παιδείας αναφέρει ανοικτά ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο που «αναγνωρίζει» τυπικά ως κυρίες ακαδημαϊκές μονάδες τις Σχολές, είναι απαραίτητες οι συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις τμημάτων, αναφέροντας πως στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Η υπουργός Παιδείας έστειλε επιστολές στα Ιδρύματα που έχουν Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ιχθυοκαλλιεργειών, Υδατοκαλλιεργειών και Βιολογικών Καλλιεργειών, τα οποία και παραδοσιακά αποτελούν τα τμήματα με τους λιγότερους εισακτέους.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι ως τις 10 Δεκεμβρίου αναμένονται κοινές προτάσεις για συγχωνεύσεις και τη δημιουργία «τριών ισχυρών Τμημάτων» στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού, «ενός ισχυρού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Ιχθυοκαλλιεργειών» και «δύο ισχυρών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των Βιολογικών Καλλιεργειών».

Στα πανεπιστήμια, η επιστολή Διαμαντοπούλου θυμίζει την ψήφιση του νέου Νόμου για τη λειτουργία τους και αναφέρει ότι με βάση τις διατάξεις του «απαιτείται αναδιάρθρωση στο εσωτερικό των Ιδρυμάτων προς μια εκσυγχρονισμένη λειτουργία και μια ορθολογική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών».

«Κοινή συνισταμένη είναι η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους επιμέρους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σπουδές, παραγωγή γνώσης, καινοτομία, χρηστή και διαφανής διαχείριση, κοκ.)»αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, καλώντας τα πανεπιστήμια «να εξετάσουν τις δυνατότητες εσωτερικών αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων και να προχωρήσουν στη δημιουργία Σχολών, στη βάση της επιστημονικής συνάφειας και της ορθολογικής διαχείρισης φοιτητών, επιστημονικού δυναμικού και υποδομών».