Δημοτική ιματιοθήκη στην Πάτρα

Δημοτική ιματιοθήκη στην Πάτρα

Δημοτική ιματιοθήκη αναμένεται να λειτουργήσει στην Πάτρα το επόμενο διάστημα σε μια προσπάθεια να δοθεί βοήθεια σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η ιματιοθήκη ιματιοθήκη θα λειτουργεί σε σύγχρονα πρότυπα και θα προσφέρει δωρεάν ρουχισμό σε άπορες οικογένειες της πόλης.