Μείωση των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά

Μείωση των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά

Άδειες κατά 0,2% παρέμειναν οι αίθουσες των δημοτικών σχολείων της χώρας, καθώς σημειώθηκε μείωση στον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών για το σχολικό έτος 2009/10.

Αντίθετα, οι μαθητές στα νηπιαγωγεία αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

Από τα ίδια στοιχεία, προκύπτει επίσης, ότι:

α) οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν κατά 1,4% στα νηπιαγωγεία, ενώ μειώθηκαν κατά 1% στα δημοτικά σχολεία,

β) το διδακτικό προσωπικό σημείωσε αύξηση 2% στα νηπιαγωγεία και 2,1% στα δημοτικά σχολεία, και

γ) η αναλογία μαθητών προς το διδακτικό προσωπικό το 2009/10 ήταν 11,4 προς 1 για τα νηπιαγωγεία και 9 προς 1 για τα δημοτικά σχολεία, ενώ το 2008/09 ήταν 11,6 προς 1 και 9,2 προς 1 αντίστοιχα.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την έρευνα, ο σχολικός πληθυσμός βρίσκεται συγκεντρωμένος στην περιφέρεια Αττικής σε ποσοστό 29,1% στα νηπιαγωγεία και σε 33,7% στα δημοτικά.