Η Airbnb καλεί τους ιδιοκτήτες στην Αττική να δώσουν τα σπίτια τους στους πυρόπληκτους

Η Airbnb καλεί τους ιδιοκτήτες στην Αττική να δώσουν τα σπίτια τους στους πυρόπληκτους

Η Airbnb, μετά τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική, καλεί τους ιδιοκτήτες που μισθώνουν κατοικίες στις κοντινές περιοχές με τους πυρόπληκτους της Αττικής να διαθέσουν το χώρο τους για τη στήριξη των συνανθρώπων τους, για το διάστημα από 24/7/2018 έως 7/8/2018, ενεργοποιώντας το πρόγραμμα «Open Homes».

Η διάθεση των κατοικών θα γίνεται χωρίς καμιά χρέωση.

Δείτε ΕΔΩ πώς μπορείτε να βοηθήσετε