Δύο φορές πληρώνουν οι κάτοχοι Ι.Χ. την κάρτα καυσαερίων

Δύο φορές πληρώνουν οι κάτοχοι Ι.Χ. την κάρτα καυσαερίων

Επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Ραγκούση, έστειλε η Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσικλετών, όπου επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι αυτοκινήτων πληρώνουν την κάρτα ελέγχου καυσαερίων, δύο φορές.

Η ομοσπονδία εκτιμά, ότι μετά την τελευταία ρύθμιση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (N. 3897/2010), κατά την οποία το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου των Κ.Τ.Ε.Ο. υπέχει και θέση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων, λόγω άγνοιας της νέας ρύθμισης, πληρώνουν δύο φορές την Κ.Ε.Κ., πρώτα στο συνεργείο ή και στο Κ.Τ.Ε.Ο. και δεύτερη φορά κατά τον τεχνικό έλεγχο στο Κ.Τ.Ε.Ο. Αυτό, θα εξακολουθήσει να συμβαίνει για τουλάχιστον ένα ακόμη έτος, εφόσον οι ημερομηνίες λήξης Κ.Ε.Κ. και τεχνικού ελέγχου, δεν συμπίπτουν.

Όπως αναφέρεται, ο θεσμός της Κ.Ε.Κ. χάνει την περιοδικότητα του και το ρυθμό του, καθώς γίνεται ουσιαστικά μία φορά κάθε δεύτερο χρόνο, γεγονός που προκαλεί μια γενική αναστάτωση στις ήδη υπάρχουσες συνήθειες των οδηγών, αλλά και των ελεγκτικών μηχανισμών. Επιπλέον, γνωστοποιείται, ότι η πλειοψηφία των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., με αφορμή τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αναπροσάρμοσαν προς τα πάνω την τιμή του τεχνικού ελέγχου.

Τέλος η ομοσπονδία προτείνει την τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης, ώστε όταν ένα όχημα προσέρχεται για τακτικό Τεχνικό Έλεγχο στα Κ.Τ.Ε.Ο., να υποχρεούται σε έλεγχο καυσαερίων και έκδοση Κ.Ε.Κ. μόνο εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύουσα Κ.Ε.Κ., οπότε δεν θα ελέγχεται στα καυσαέρια.

«Άλλωστε, εκ του νόμου, δυνατότητα διάγνωσης, ρύθμισης και επισκευής για επανόρθωση των εκπεμπόμενων καυσαερίων έχουν μόνο οι επισκευαστές οχημάτων» , σημειώνει η ομοσπονδία.