ΣτΕ: Νόμιμες οι νέες διατάξεις για όρους δόμησης

ΣτΕ: Νόμιμες οι νέες διατάξεις για όρους δόμησης

Νόμιμες κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι τροποποιήσεις που αφορούν στους όρους δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

Οι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου έκριναν νόμιμες τις νέες διατάξεις και τις συμπληρώσεις που έγιναν στο σχετικό προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, έκριναν νόμιμη τη νέα διάταξη με την οποία καθορίζεται το μέγιστο ύψος των κτιρίων (7,5 μέτρα) και ο τρόπος υπολογισμού του,ενώ τίθενται και κανόνες για τον υπολογισμό του ύψους των κτιρίων σε περιοχές με κλίση εδάφους μεγαλύτερη από 15%.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ωστόσο σημειώνουν ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος «πρέπει να εξετάσει εάν ενδείκνυται είτε παντελής απαγόρευση της δομήσεως σε γήπεδα (σ.σ. οικόπεδα) με πολύ μεγάλες κλίσεις είτε καθορισμός ακόμη αυστηρότερων όρων δομήσεως για τα γήπεδα αυτά, ανάλογα με την κλιμάκωση των κλίσεων.

Τέλος το δικαστήριο έκρινε νόμιμη διάταξη που επιβάλει τη διάσπαση των όγκων σεμικρότερους ή σε ανεξάρτητα κτίρια. Οι διατάξεις αυτές, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, αποβλέπουν κυρίως στην εξασφάλιση της ομαλής επικοινωνίας του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου με τον κοινόχρηστο χώρο.