Προτείνεται μείωση 20% στα μισθώματα των Δήμων

Προτείνεται μείωση 20% στα μισθώματα των Δήμων

Μείωση της τάξης του  20% στα ενοίκια που καταβάλλουν οι Δήμοι ΟΤΑ για στέγαση, λόγω των δύσκολων  επικρατουσών δημοσιονομικών συνθηκών, ζητά σε εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας πως απαγορεύεται και η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων μέχρι τα μέσα του 2013 (συγκεκριμένα, μέχρι τις 30/6/2013).

Η εγκύκλιος αναφέρει συγκεκριμένα πως  το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τις 30/6/2013 θα παραμείνει σταθερό και ίσο με το μίσθωμα της χρήσης Ιουλίου 2010 μειωμένο κατά 20%.

Σε περίπτωση μάλιστα  που είχε συμφωνηθεί μείωση του μισθώματος σε ποσοστό μικρότερο του 20%, τότε το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου κατά το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 20%.

Το επιπρόσθετο ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα. Τονίζεται δε στην εγκύκλιο, ότι οι εκμισθωτές έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια προκειμένου να αμφισβητήσουν την κατά τα ανωτέρω μείωση του μισθώματος.

Η εγκύκλιος σημειώνει πως, αν και στις σχετικές διατάξεις (άρθ. 21 του ν.4002/2011) δεν συμπεριλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, θεωρείται εύλογο, ότι ενόψει των ιδιαίτερων δημοσιονομικών συνθηκών οφείλουν, τα αρμόδια όργανα του οικείου νομικού προσώπου «να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες αναπροσαρμογής μισθώματος που καταβάλλουν για τη στέγαση κάθε μορφής υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει».