Προνοιακά επιδόματα 89,5 εκατ. ευρώ από το υπ. εσωτερικών

Προνοιακά επιδόματα 89,5 εκατ. ευρώ από το υπ. εσωτερικών

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλει το  υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενισχύει τους δήμους της χώρας αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους. Το ποσό που θα διανείμει φτάνει τα 89.542.656 ευρώ  

Τα χρήματα κατανέμονται, από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών), για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.