Περιστέρια κατέστρεψαν σπάνια βιβλία

Περιστέρια κατέστρεψαν σπάνια βιβλία

Καταστροφή ανεκτίμητης αξίας υπέστη η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάτρας.

Ο λόγος δεν είναι ούτε ληστεία, ούτε πυρκαγιά, αλλά περιστέρια...

Οι επιθεωρητές της υγειονομικής υπηρεσίας και της ΣΤ' Εφορίας, έκαναν αυτοψία στο χώρο και βρήκαν σπάνια βιβλία κατεστραμμένα, εξαιτίας των φτερωτών φίλων που έχουν μετατρέψει την Δημοτική Βιβλιοθήκη σε «περιστερώνα».

Ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Αντώνης Σκιαθάς, δήλωσε πως θα μεριμνήσει άμεσα, ώστε να σταματήσει η φθορά των σπάνιων βιβλίων, να διασωθούν εκείνα που ήδη έχουν υποστεί φθορές, αλλά και να βρεθεί ένας χώρος για να γίνει η κανονική φωλιά των περιστεριών.

Συντηρητής της τοπικής υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού, με εμπειρία στο χαρτί και το συνεργείο της υγειονομικής υπηρεσίας, διεξάγουν έρευνες, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και θα συντάξουν εκθέσεις με τα ευρήματά τους.

PatraLibrary