Συγκλονιστική προφητεία του γέροντα Ιωσήφ: Τι αποκαλύπτει για Ελλάδα, Ρωσία, Τουρκία

Συγκλονιστική προφητεία του γέροντα Ιωσήφ: Τι αποκαλύπτει για Ελλάδα, Ρωσία, Τουρκία

Ακούσατε Έθνη και λαοί της Οικουμένης πάσης και εσύ αναγνώστα πρόσεχε σ’ αυτό που θα διαβάσης.Είναι σκληρά και λυπηρά, αλλά είναι πεπρωμένανα γίνουν όσα στας Γραφάς ευρίσκονται γραμμένα.

Τάγραψαν οι Πατέρες μας ο κόσμος για να μάθη από αυτόν τον πόλεμο τι μέλλεται να πάθη.Για να προσφύγη στον Θεόν και να μετανοήσηαν θέλη για να σωθή και ευτυχής να ζήση.

Με μιας θα ανάψη η φωτιά από μικρή αιτία κραυγή πολέμου έρχεται από τη Βουλγαρία.

Διαβάστε περισσότερα στο: iellada.gr