Ξενώνας θυμάτων βίας στη Θεσσαλονίκη

Ξενώνας θυμάτων βίας στη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή στο πρόγραμμα  «Δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας κατά των γυναικών στις 13 περιφέρειες της χώρας» θα έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.


Για τη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση από το δήμο σχετική πρόταση που θα πρέπει να καταθέσει έως τις 30 Νοεμβρίου στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 700.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013».