Η ΠΕΔΑ στο υπουργείο Οικονομικών για το τέλος ακινήτων

Η ΠΕΔΑ στο υπουργείο Οικονομικών για το τέλος ακινήτων

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), παίρνει πρωτοβουλία να συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών και τη διοίκηση της ΔΕΗ, προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση της πληρωμής των τελών ακινήτων, για όσους πολίτες δεν έχουν χρήματα να το πληρώσουν.

Η ΠΕΔΑ ουσιαστικά απευθύνει κάλεσμα προς το υπουργείο Οικονομικών να συνεργαστεί με τη ΔΕΗ, προκειμένου να βρεθούν πρακτικοί τρόποι αποπληρωμής και να μην υπάρξουν αυστηρές συνέπειες για όσους αδυνατούν να πληρώσουν.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ επισημαίνει την ύπαρξη ανέργων και χαμηλοσυνταξιούχων οι οποίοι εν μέσω κρίσης δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, όμως πρέπει να υπάρξει διάκριση ανάμεσα σε αυτούς και σε εκείνους που επιλέγουν να μην πληρώσουν το τέλος ακινήτων ενώ δεν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας. Επίσης, διαφωνεί πλήρως με τη λογική της επιβολής του Ειδικού Τέλους Hλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, ΕΕΤΗΔΕ, μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) θεωρώντας ότι το ρεύμα ή το νερό είναι παροχές που δεν μπορούν να συσχετίζονται με την καταβολή ή όχι φόρων εισοδήματος ή περιουσίας.

Σε ανακοίνωσή της μάλιστα, η ΠΕΔΑ καλύπτει πολιτικά τις νόμιμες ενέργειες των Δήμων που αποσκοπούν να μη διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.