Άρειος Πάγος: Δικαίωση μουσικών του Δήμου Αθηναίων

Άρειος Πάγος: Δικαίωση μουσικών του Δήμου Αθηναίων

Στη δικαίωση 39 μουσικών που απασχολούνταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Αθηναίων και στην ΕΡΤ προχώρησε με δυο αποφάσεις του (1562 και 1622/2011) ο Άρειος Πάγος, διατάσσοντας ουσιαστικά την επαναπρόσληψή τους παρά τα κυβερνητικά μέτρα για «μαχαίρι» στις προσλήψεις.

Στην περίπτωση της ΕΡΤ, οι αρεοπαγίτες επικύρωσαν την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου η οποία είχε δεχθεί για πέντε χορωδούς της χορωδίας της ΕΡΤ ότι οι συμβάσεις τους υπέκρυπταν εξαρτημένη εργασία από τον χρόνο πρόσληψής τους το 1993, ανεξαρτήτως αν τιτλοφορούνταν ως συμβάσεις έργου και οι οποίες είχαν ανανεωθεί δεκάδες φορές.

Παράλληλα το Β' Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε αίτηση αναίρεσης του πολιτισμικού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων και δικαίωσε 34 μουσικούς κρίνοντας ότι αφού προσλήφθηκαν τη δεκαετία του '90 (1997-2000), πριν την ισχύ των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος, μπορούσαν να μονιμοποιηθούν αφού οι συμβάσεις τους ανανεώνονταν διαδοχικά και πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Και στις δυο περιπτώσεις οι αρεοπαγίτες εφάρμοσαν την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου (7/2011) με την οποία δικαιώθηκαν όσοι συμβασιούχοι είχαν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του 2001.